tiuly vysoká škola

Titulátor

Jak správně oslovovat tituly na VŠ?

Nová adresa je titulator.smid.io
Pevný výběr pohlavíAkademické funkce
[ - GitHub ]

Autorem je Radek Šmíd.